Inzetbaarheid

Het dienstenpakket van MenCom bestaat globaal uit twee onderdelen:

  • Uitlenen van docent/trainer/coach Menzo Korver (zie vaardigheden)
  • Organiseren en uitvoeren van trainingen/trajecten welke gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid, bewustwording, transport en logistiek. Een paar voorbeelden:
    • Beoordeling rijvaardigheid (beroeps) chauffeurs
    • Nascholing beroepschauffeurs (code 95)
    • Coaching (rijdend) personeel
    • Training van kwetsbare doelgroepen (senioren, schooljeugd etc.)